Podprogram MEDIA: nadchádzajúce uzávierky

Podprogram MEDIA: nadchádzajúce uzávierky

Nadchádzajúce uzávierky podprogramu MEDIA:
 
26. marec 2015 / 12:00 bruselského času
 
26. marec 2015 / 12:00 bruselského času
 
16. apríl 2015 / 12:00 bruselského času
 
generovanie: 30. apríl 2015 / 12:00 bruselského času