European slate development / Vývoj balíkov európskych projektov

European slate development / Vývoj balíkov európskych projektov


DEADLINE: 25 August 2021, 17:00
 
Podpora vývoja súboru 3 až 5 audiovizuálnych diel je určená pre európske nezávislé produkčné spoločnosti s medzinárodnými skúsenosťami a finančnou kapacitou na vývoj niekoľkých projektov súčasne.
Do súboru projektov môžete pridať aj jeden krátky film (podpora nových talentov).
 
Oprávnený žiadateľ
Táto schéma je určená nezávislým európskym produkčným spoločnostiam (existujúcim najmenej 12 mesiacov), ktorých hlavnou činnosťou je produkcia.
Žiadny vysielateľ nesmie vlastniť viac ako 25% podiel.
Spoločnosť je registrovaná v jednej z členských krajín MEDIA.
Referenčné dielo - RECENT EXPERIENCE (platí pre koordinátora žiadosti)
Spoločnosť musí preukázať, že v období od roku 2014 produkovala 1 dielo, ktoré bolo medzinárodne komerčne distribuované (kino, TV, VOD) v najmenej troch krajinách iných ako je domáca krajina majoritného producenta.
 
Prípustné projekty
 
1. Projekty určené do kín
hrané, animované a tvorivé dokumentárne filmy s minimálnou dĺžkou 60 minút
 
2. TV a digitálne platformy
hrané filmy dlhšie ako 90 min
dokumentárne filmy dlhšie ako 50 min
animované filmy dlhšie ako 24 min
jednotlivé filmy i seriály
minimální dĺžka neplatí pre projekty nelineárneho formátu, napríklad virtuálna realita
Krátký film – podpora výroby (nepovinná súčasť)
 
Financovanie
fixné čiastky v závislosti na žánre a rozpočte projektu
90 – 510 000 EUR na celý súbor projektov
 
animovaný: film 55 000 EUR, seriál 60 000 EUR
dokumentárny: film 30 000 EUR, seriál 35 000 EUR
hraný film: 45 000 EUR (rozpočet do 5 mil. EUR), 60 000 EUR (rozpočet nad 5 mil. EUR)
hrané seriály: 55 000 EUR (rozpočet do 5 mil. EUR), 75 000 EUR (rozpočet mezi 5 a 20 mil. EUR), 100 000 EUR (rozpočet nad 20 mil. EUR)
krátký film (nepovinná súčasť súboru): 10 000 EUR
 
Ako podať žiadosť?
Žiadosti sa predkladajú online na portáli Funding and tender opportunities, priamo v sekcii služby predkladania žiadostí ku výzve. Pred podaním žiadosti je potrebné zaregistrovať vašu spoločnosť a získať identifikačné číslo účastníka (PIC). PIC vytvorený v poslednom programovom období (2014 – 2020) zostáva v platnosti. 
 
Majoritný producent môže podať žiadosť len 1x za dvanásť mesiacov, len do jedného z programov: European slate development, European mini-slate development, European co-development. 

Každá žiadosť musí pozostávať: 
Časť A: Administratívne informácie 
Časť B: ‘Technický’ popis projektu (informácie, ktoré umožňujú posúdiť hodnotiace kritériá projektov) + definícia pracovných balíkov a výstupov (FORMULÁR NA STIAHNUTIE)
Časť C: Informácie, ktoré korešpondujú s detailmi o spoločnosti žiadateľa 
PDF s informáciami o filmoch/projektoch, ktoré sa generujú prostredníctvom databázy MEDIA: údaje týkajúce sa predchádzajúcich filmov a diel predložených na financovanie