Creative Europe Desk

Kancelária Creative Europe Desk je organizačnou zložkou Slovenského filmového ústavu a jej činnosť je financovaná zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Európskou komisiou. Jej úlohou je zabezpečovať distribúciu informácií o programe Kreatívna Európa a administratívnu podporu pre predkladateľov projektov.
 
1.1.2014 vstúpila do platnosti nová generácia podporných programov MEDIA a Kultúra pod spoločnou hlavičkou Kreatívna Európa (Creative Europe). V súvislosti so schválením nového programu sa dve kancelárie Kultúrny kontaktný bod a MEDIA Desk Slovensko zlúčili do jednotnej kancelárie Creative Europe Desk Slovensko s účinnosťou od 1. januára 2014. Momentálne prebieha program Kreatívna Európa 2021 - 2027.
 
Činnosť kancelárie Creative Europe Desk:

- zabezpečovanie distribúcie informácií o programoch MEDIA a Kultúra,
- príprava a realizácia propagačných kampaní,
- avíza na jednotlivé uzávierky (inzercia, publikovanie a podobne),
- zabezpečovanie administratívnej podpory pre podávateľov projektov (pomoc pri vypracovávaní projektov),
- poskytovanie konzultácií, informácií o termínoch a podmienkach jednotlivých programov,
- koordinácia s centrálou programov a s ďalšími partnermi v zahraničí.
- pomoc pri hľadaní partnerov prostredníctvom siete konzultačných kancelárií v krajinách participujúcich na programe
- distribúcia ďalších dokumentov publikovaných Európskou Komisiou

Kancelária Creative Europe Desk nemá za úlohu prihlášky vypĺňať, potvrdzovať ani odosielať do Bruselu!
 
 
TU nájdete výročné správy a ďalšie materiály