Správa o slovenskom hudobnom priemysle

Správa o slovenskom hudobnom priemysle

SOZA vydáva unikátnu publikáciu

Prezentácie zo seminárov 2019

Prezentácie zo seminárov 2019

Prezentácie zo seminárov

Brožúra Kultúra - úspešné projekty

Brožúra Kultúra - úspešné projekty

Vydali sme tlačenú brožúru, ktorá mapuje projekty so slovenskou účasťou 2014 -2018

Informačný bulletin kancelárie Creative Europe Desk Slovensko 2019

Informačný bulletin kancelárie Creative Europe Desk Slovensko 2019

Vydali sme Informačný bulletin kancelárie Creative Europe Desk Slovensko 2019, v ktorom nájdete prehľad činností našej kancelárie spolu s podporenými slovenskými projektmi v roku 2018.

Informačný bulletin kancelárie Creative Europe Desk Slovensko 2018

Informačný bulletin kancelárie Creative Europe Desk Slovensko 2018

Vydali sme Informačný bulletin kancelárie Creative Europe Desk Slovensko 2018, v ktorom nájdete prehľad činností našej kancelárie spolu s podporenými slovenskými projektmi v roku 2017.

Prezentácie zo seminárov 2017

Prezentácie zo seminárov 2017

Prezentácie zo seminárov

Informačný bulletin kancelárie Creative Europe Desk Slovensko 2017

Informačný bulletin kancelárie Creative Europe Desk Slovensko 2017

Vydali sme Informačný bulletin kancelárie Creative Europe Desk Slovensko 2017, v ktorom nájdete prehľad činností našej kancelárie spolu s podporenými slovenskými projektmi v roku 2016.

Drama Directory 2015

Drama Directory 2015

Stručný prehľad európskych TV vysielateľov, ich zodpovedných dramaturgov a nákupcov.
 
Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2015

Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2015

Podrobná správa o slovenskom audiovizuálnom priestore za rok 2015 v slovenskom a anglickom jazyku.