Projekty európskej spolupráce - výzva pre projekty na rok 2018

Projekty európskej spolupráce - výzva pre projekty na rok 2018

Termíny predkladania žiadostí na projekty 

22.11.2017 - Projekty spojené s Európskym rokom kultúrneho dedičstva 2018 (Support for cooperation projects related to the European Year of Cultural Heritage 2018) 
 
18.1.2018 -  Projekty Európskej spolupráce - projekty menšieho rozsahu a projekty väčšieho rozsahu (Support for European cooperation projects 2018, Category 1 - Smaller scale cooperation projects / Category 2 - Larger scale cooperation projects)  

Hlavnými cieľmi podpory projektov nadnárodnej kultúrnej spolupráce je podporovať pohyb kultúrnych diel a nadnárodnú mobilitu kultúrnych a kreatívnych subjektov, najmä umelcov. 
Oprávnení žiadatelia: organizácie so sídlom v jednej z krajín zúčastňujúcich sa na podprograme Kultúra, ktorí majú k termínu na predkladanie žiadostí prax aspoň 2 roky. 

Inšpirujte sa informáciami o doteraz podporených projektoch TU

viac TU

viac informácií o forme projektov v slovenskom jazyku nájtede TU