Podpora obchodných zástupcov

Podpora obchodných zástupcov

Podpora európskych obchodných zástupcov (sales agents) európskych filmov pozostáva z dvoch fáz:
- generovanie potenciálneho fondu, ktorý sa vypočíta na základe ukazovateľov medzinárodného predaja spoločnosti pôsobiacej ne európskom trhu v referenčnom období (2012 – 2016).

- reinvestícia takto vytvoreného potenciálneho fondu každou spoločnosťou do nasledovných modulov:

  • Modul 1 – minimálne garancie alebo zálohy za medzinárodné práva na predaj nových - copyright filmu - rok 2012 a neskôr - nenárodných európskych filmov,
  • Modul 2 – propagácia, marketing a reklamu na trhu, na ktorom sa nový nenárodný európsky film uvádza.

Film musí byť z väčšej časti produkovaný producentom, resp. producentmi sídliacimi v krajinách, ktoré sú zapojené do podprogramu MEDIA, a vyrobený prevažne v spolupráci s profesionálmi z príslušných krajín. Musí ísť o nový (rok 2012 a neskôr) hraný, animovaný alebo dokumentárny film s dĺžkou minimálne 60 minút, ktorý pochádza z inej krajiny, akou je krajina jeho distribúcie (tzv. nenárodný film).

Súčasťou filmu nesmú byť alternatívne obsahové zložky (opera, koncerty, predstavenia atď.) ani reklama. 

Uzávierky predkladania projektov:
generovanie: 16/06/2017
reinvestícia: 03/10/2018

Smernicu, prílohy a príručky nájdete (v anglickom jazyku) na: 
EACEA/01/2017 Podpora obchodných zástupcov

Žiadosti sa predkladajú elektronicky prostredníctvom príslušných e-formulárov.

Všetci žiadatelia v rámci oboch podprogramov (Kultúra a MEDIA) majú povinnosť pred podaním elektronickej žiadosti zaregistrovať svoju spoločnosť na portáli Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal.

UŽITOČNÉ DOKUMENTY V SLOVENSKOM JAZYKU:
 

PRÍRUČKY:
Ako zaregistrovať svoju spoločnosť
Ako vygenerovať eFormulár

ARCHÍV PREDCHÁDZAJÚCICH VÝZIEV:
EACEA/1/2016 Podpora obchodných zástupcov
EACEA/07/2015 Podpora obchodných zástupcov
EAC/S21/2013 Podpora obchodných zástupcov

VÝSLEDKY VÝZIEV:
EACEA/1/2017 Podpora obchodných zástupcov
EACEA/1/2016 Podpora obchodných zástupcov
EACEA/07/2015 Podpora obchodných zástupcov
EAC/S21/2013 Podpora obchodných zástupcov