NOVÁ VÝZVA EACEA/18/2017 Prístup na trh

NOVÁ VÝZVA EACEA/18/2017 Prístup na trh

Podpora odborných audiovizuálnych podujatí obchodného charakteru (audiovizuálne trhy), používania online nástrojov a spoločných európskych propagačných činností.
 
Uzávierka predkladania projektov:
15. február 2018