Prístup na trh

Prístup na trh

Podpora odborných audiovizuálnych podujatí obchodného charakteru (audiovizuálne trhy), používania online nástrojov a spoločných európskych propagačných činností.

Cieľom tejto výzvy je podpora podujatí a činností, ktoré prebiehajú v krajinách i mimo krajín zapojených do podprogramu MEDIA.

Prípustné aktivity:
• Prístup európskych audiovizuálnych pracovníkov na „fyzické“ trhy
• Online nástroje určené audiovizuálnym pracovníkom
• Spoločné európske propagačné činnosti

Uzávierka predkladania projektov:
15. február 2018

Smernice, prílohy a príručky nájdete (v anglickom jazyku) na: 
EACEA/18/2017 Podpora prístupu na trh

Všetci žiadatelia v rámci oboch podprogramov (Kultúra a MEDIA) majú povinnosť pred podaním elektronickej žiadosti zaregistrovať svoju spoločnosť na portáli Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal.

UŽITOČNÉ DOKUMENTY V SLOVENSKOM JAZYKU:

PRÍRUČKY:
Ako zaregistrovať svoju spoločnosť
Ako vygenerovať eFormulár

VÝSLEDKY VÝZIEV:
EACEA/18/2017 Podpora prístupu na trh
EACEA/17/2016 Podpora prístupu na trh
EACEA/15/2015 Podpora prístupu na trh - Single Actions 2016
EACEA/29/2014 podpora prístupu na trh - Single Actions 2015
EAC/S26/2013 podpora prístupu na trh - Framework Partnership Agreement - rok 2 (2015)
EAC/S26/2013 podpora prístupu na trh - Framework Partnership Agreement
EAC/S25/2013 podpora prístupu na trh - Single Actions 2014

ARCHÍV PREDCHÁDZAJÚCICH VÝZIEV:
EACEA/18/2017 Podpora prístupu na trh
EACEA/17/2016 Podpora prístupu na trh
EACEA/15/2015 Podpora prístupu na trh
EAC/S29/2014 Podpora prístupu na trh - Single Actions 2015
EAC/S26/2013 Podpora prístupu na trh - Framework Partnership Agreement
EAC/S25/2013 Podpora prístupu na trh - Single Actions 2014