Markets and networking / Trhy

Markets and networking / Trhy

DEADLINE výzva uzatvorená: 24 August 2021, 17:00
Podpora filmových trhov, koprodukčných fór a iných aktivít na podporu európskych audiovizuálnych diel určených predovšetkým pre profesionálov (B2B). O podporu môžu požiadať súkromné spoločnosti, neziskové organizácie, združenia, nadácie a iné organizácie so sídlom v členských štátoch MEDIA.
 
Finančná podpora je určená na:
Fyzické, online alebo hybridné trhy pre európskych odborníkov v audiovizuálnej oblasti (B2B)
akcie zamerané na európskych odborníkov v audiovizuálnej oblasti, ktoré zvyšujú viditeľnosť a predaj európskych audiovizuálnych diel na medzinárodných trhoch (napr. koprodukčné fóra, finančné iniciatívy, trhy s hotových dielami)
 
Činnosti na podporu európskych diel (B2B)
propagačné činnosti zamerané na distribúciu a šírenie európskych audiovizuálnych diel a vytváranie sietí európskych odborníkov v Európe a mimo nej (organizácie zastupujúce najmenej 15 členských štátov MEDIA)
propagačné iniciatívy a platformy zamerané na vytváranie inovatívnych spôsobov a/alebo využívanie nových obchodných modelov na distribúciu európskych audiovizuálnych diel
 
Financovanie
60 % uznateľných nákladov
 
Ako podať žiadosť?
Žiadosti sa predkladajú online na portáli Funding and tender opportunities, priamo v sekcii služby predkladania žiadostí ku výzve. Pred podaním žiadosti je potrebné zaregistrovať vašu spoločnosť a získať identifikačné číslo účastníka (PIC). PIC vytvorený v poslednom programovom období (2014 – 2020) zostáva v platnosti. 

Každá žiadosť musí pozostávať: 
Časť A: Administratívne informácie 
Časť B: ‘Technický’ popis projektu (informácie, ktoré umožňujú posúdiť hodnotiace kritériá projektov) + definícia pracovných balíkov a výstupov (FORMULÁR NA STIAHNUTIE)
Časť C: Informácie, ktoré korešpondujú s detailmi o spoločnosti žiadateľa 
PDF s informáciami o filmoch/projektoch, ktoré sa generujú prostredníctvom databázy MEDIA: údaje týkajúce sa predchádzajúcich filmov a diel predložených na financovanie