NEWS JOURNALISM PARTNERSHIPS

NEWS JOURNALISM PARTNERSHIPS

DEADLINE: 26 August 2021, 17:00
Žurnalistické partnerstvá by mali podporiť systematickú spoluprácu medzi profesionálnymi mediálnymi spravodajskými organizáciami s cieľom zlepšiť životaschopnosť a konkurencieschopnosť 
profesionálne pripravovanej žurnalistiky za pomoci testovania inovatívnych podnikateľských modelov a výmeny najlepších postupov medzi partnermi, ako aj podporou inovatívnej novinárskej spolupráce, štandardy a formáty.
Medzisektorová výzva: CREATIVE INNOVATION LAB

Medzisektorová výzva: CREATIVE INNOVATION LAB

DEADLINE: 5 október 2021 – 17:00 CIL bude stimulovať aktérov z rôznych kultúrnych kreatívnych sektorov na navrhovanie a testovanie inovatívnych digitálnych riešení s potenciálnym pozitívnym dlhodobým vplyvom na viacere kultúrne a kreatívne sektory. CIL dá príležitosť vytvárať inovatívne riešenia (napr. nástroje, modely a metodiku).