Nová výzva: CREATIVE INNOVATION LAB

Nová výzva: CREATIVE INNOVATION LAB

DEADLINE: 5 október 2021 – 17:00

CIL bude stimulovať aktérov z rôznych kultúrnych kreatívnych sektorov na navrhovanie a testovanie inovatívnych digitálnych riešení s potenciálnym pozitívnym 
dlhodobým vplyvom na viaceré kultúrne a kreatívne sektory. CIL dá príležitosť vytvárať inovatívne riešenia (napr. nástroje, modely a metodiku), ktoré možno uplatniť v audiovizuálnom sektore a v ďalšom kreatívnom alebo kultúrnom sektore. 
NOVÁ VÝZVA: Kiná ako inovačné huby pre miestne komunity

NOVÁ VÝZVA: Kiná ako inovačné huby pre miestne komunity

Európska komisia zverejnila novú výzvu CNECT/I.3/2019/4513255 s celkovým rozpočtom 2 mil. EUR v rámci prípravnej akcie (mimo obvyklé okruhy podpory programu Kreatívna Európa), ktorej zámerom je vytvoriť z kín (najmä v oblastiach s obmedzenou kultúrnou infraštruktúrou) inovatívne kultúrne centrá (hubs) pre miestne komunity.
 
Uzávierka: 25. 9. 2019
NOVÁ VÝZVA: Platformy pre inováciu kultúrneho obsahu

NOVÁ VÝZVA: Platformy pre inováciu kultúrneho obsahu

Európska komisia zverejnila výzvu CNECT/i.3(2019)5043110 s celkovým rozpočtom 1,038 mil. EUR, ktorá je pilotným projektom na podporu inovácií a nových technológií v oblasti tvorby, distribúcie a propagácie európskeho obsahu a spolupráca medzi rôznymi odbormi (film, hudba, vydavateľstvá, multimédiá atď.).
 
Uzávierka: 20. 9. 2019
Medzisektorová oblasť - nová výzva!

Medzisektorová oblasť - nová výzva!

Prepájanie kultúry a obsahu z audiovizuálnej oblasti prostredníctvom digitálnych technológií

Deadline: 20.6.2019