Europa Cinemas

Europa Cinemas

Podpora v rámci schémy na podporu sietí kín sa ďalej prerozdeľuje prostredníctvom európskej siete kín Europa Cinemas.

Podpora sietí kín

Podpora sietí kín

Podpora sietí kín, v ktorých sa premietajú európske filmy – program „Cinema Networks“. Tento program je otvorený európskym kinám združeným v rámci siete, ktorá je poverená niesť plnú právnu zodpovednosť voči agentúre za realizáciu akcie, okrem iného aj oprávnenými tretími stranami.