Automatická podpora kinodistribúcie

Automatická podpora kinodistribúcie

Automatická podpora kinodistribúcie súčasných nenárodných európskych filmov.
Výzva pre rok 2018 bude publikovaná v máji 2018. Jej súčasťou budú informácie o uzávierkach pre generovanie aj reinvestíciu.

Výberová podpora kinodistribúcie

Výberová podpora kinodistribúcie

Výberová podpora kinodistribúcie súčasných nenárodných európskych filmov.