Automatická podpora kinodistribúcie

Automatická podpora kinodistribúcie

Automatická podpora kinodistribúcie súčasných nenárodných európskych filmov.

Výberová podpora kinodistribúcie

Výberová podpora kinodistribúcie

Výberová podpora kinodistribúcie súčasných nenárodných európskych filmov.