Literárny preklad

Literárny preklad

Hlavnými cieľmi podpory projektov literárneho prekladu je podporovať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a podporovať nadnárodný pohyb literárnych diel, ako aj zlepšovať prístup k týmto dielam a získavať nové publikum. 

Deadliny

Deadliny

termíny výziev pre všetky typy projektov podprogamu Kultúra pre obdobie 2014-2020