Európske siete

Európske siete

Toto opatrenie poskytuje granty na akciu európskym sieťam, ktoré sú činné v kultúrnych a tvorivých odvetviach. Ide o štruktúrované skupiny organizácií zastupujúcich odvetvia kultúry a kreatívnej činnosti, ktorých cieľom je posilňovať schopnosť týchto odvetví fungovať medzinárodne. 

Deadliny

Deadliny

termíny výziev pre všetky typy projektov podprogamu Kultúra pre obdobie 2014-2020