Európske platformy

Európske platformy

Cieľom je podporovať rozvoj nových talentov a iniciovať nadnárodnú mobilitu kultúrnych subjektov a pohyb diel, ktoré majú potenciál vo veľkej miere ovplyvniť odvetvia kultúry a tvorivej činnosti a zabezpečiť dlhotrvajúce účinky.
Deadliny

Deadliny

termíny výziev pre všetky typy projektov podprogamu Kultúra pre obdobie 2014-2020