Možnosti kofinancovania

Možnosti kofinancovania

Hlavný zdroj prostriedkov na kofinancovanie predstavujú dotácie z Fondu na podporu umenia, podporu je možné čerpať aj z mestských a regionálnych fondov ako aj zo súkromných zdrojov

Ďalšie EÚ granty

Ďalšie EÚ granty

Prehľad sietí EÚ na Slovensku

Ďalšie informácie o európskych mechanizmoch

Ďalšie informácie o európskych mechanizmoch

Iné programy EÚ a užitočné informácie