Tlačová konferencia 4.2.2014

Tlačová konferencia 4.2.2014

Tlačová správa a mediálne výstupy 2014