Publikované výsledky výziev v podprograme Kultúra 2014

Publikované výsledky výziev v podprograme Kultúra 2014

Štatistiky sú dostupné iba k hlavným koordinátorom projektov, taktiež nie sú dostupné údaje o presných sumách, ktoré sú vyčlenené pre slovenské organizácie.