Paralelné životy - 20. storočie očami tajnej polície

Paralelné životy - 20. storočie očami tajnej polície

Koordinátor: Asociácia Divadelná Nitra

Kalligram - preklad 9 diel

Kalligram - preklad 9 diel

Preklad 5 kníh do slovenčiny a 4 do maďarčiny