Laureáti ceny Europa Nostra 2022

Laureáti ceny Europa Nostra 2022

Európska komisia a Europa Nostra oznamujú hlavných víťazov ocenenia za Európske dedičstvo 2022 
STARTS Prize 2022

STARTS Prize 2022

Holly Herndon (USA) a Giuliu Foscari (IT) 

Cena Miesa van der Rohe 2022

Cena Miesa van der Rohe 2022

Nadácia Mies van der Rohe oznámila výsledky Ceny Európskej únie za súčasnú architektúru - EU Mies Award 2022:

Cena Európskej únie za literatúru 2022

Cena Európskej únie za literatúru 2022

Víťaz EUPL 2022 bude vyhlásený 21. apríla počas otváracieho ceremoniálu na knižnom veľtrhu v Paríži.

Cena Miesa van der Rohe za architektúru 2022

Cena Miesa van der Rohe za architektúru 2022

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 12. mája 2022 v Pavilóne Miesa van der Rohe v Barcelone.

European Parliament LUX Prize

European Parliament LUX Prize

Cena Lux je filmovou cenou, ktorú každý rok udeľuje Európsky parlament. Ocenenie bolo založené v roku 2007 s cieľom podporovať európsky filmový priemysel. Na Slovensku sa budú v rámci Lux Film Days movies premietať dva filmy BPM (Beats Per Minute) a Western.
VSTUP NA PREMIETANIA JE ZADARMO

Ceny Europa Nostra 2021

Ceny Europa Nostra 2021

- obnova dreveného kostola v dedine Urși, Vâlcea (Rumunsko)
- inovatívny výskumný projekt na v oblasti antických látok a vlákien FIBRANET (Dánsko / Grécko)
- Technický výbor pre kultúrne dedičstvo (Cyprus)
- výstava na tému propagandy a fake news L’invenzione del colpevole, Trento (Taliansko)
Cena Europa Nostra

Cena Europa Nostra

Cena za ochranu kultúrneho dedičstva

Cena Miesa van der Rohe

Cena Miesa van der Rohe

Cena Miesa van der Rohe je cena Európskej únie za súčasnú architektúru. Cenu udeľujú od roku 1987 raz za dva roky Európska komisia, Európsky parlament a Nadácia Miesa van der Rohe v Barcelone ako uznanie a ocenenie kvality architektonickej tvorby v Európe.