Cena Europa Nostra

Cena Europa Nostra

Cena za ochranu kultúrneho dedičstva

Cena Miesa van der Rohe

Cena Miesa van der Rohe

Cena Miesa van der Rohe je cena Európskej únie za súčasnú architektúru. Cenu udeľujú od roku 1987 raz za dva roky Európska komisia, Európsky parlament a Nadácia Miesa van der Rohe v Barcelone ako uznanie a ocenenie kvality architektonickej tvorby v Európe.

Cena Európskej únie za literatúru

Cena Európskej únie za literatúru

Udeľovaná každoročne, je jedným zo spôsobov ako EÚ podporuje autorov. Okrem toho každoročne vynakladá cca 3 milióny EUR na preklady výberu najlepších literárnych diel, aby si ich mohlo prečítať viac čitateľov a autorom sa rozšírilo publikum. Talentovaní autori dostanú odmenu 5 000 EUR, uznanie a priestor na propagáciu na prestížnom knižnom veľtrhu.

Európska filmová cena

Európska filmová cena

Európska filmová cena je vyhlasovaná každoročne Európskou filmovou akadémiou a EFA Productions a oceňuje mimoriadne diela európskej kinematografie.

European Heritage Label

European Heritage Label

Cieľom označenia je upozorniť na pamätihodnosti, ktoré symbolizujú európsku integráciu, ideály a históriu.