Žilina: Informačný seminár k programu Kreatívna Európa - Kultúra

Žilina: Informačný seminár k programu Kreatívna Európa - Kultúra

26. apríl 2017 o 13.00 hod

Stanica Žilina - Záriečie

Program Kultúra

Program Kultúra

Program Kultúra (2007-2013) bol predchádzajúcim programom EÚ s trvaním od 1.1.2007 do 31.12.2013 

Pôvodný web Kultúrneho kontaktného bodu nájdete na www.ccp.sk