Nové krajiny pristúpili k programu Kreatívna Európa

Nové krajiny pristúpili k programu Kreatívna Európa

Bosna a Hercegovina, Čierna Hora a Macedónska republika podpísali dohody o účasti na programe Európskej únie Kreatívna  Európa.

Kreatívna Európa - Podprogram MEDIA

Kreatívna Európa - Podprogram MEDIA

Podprogram MEDIA

Má ako hlavný cieľ zvyšovať : konkurencieschopnosť európskeho audiovizuálneho priemyslu v rámci otvoreného európskeho trhu a v digitálnej ére, cirkuláciu európskych audiovizuálnych diel a mediálnu gramotnosť.
Podpora z MEDIA je určená nezávislým producentom, distribútorom, organizátorom podujatí (tréningy, festivaly,trhy ) a ďalším subjektom v audiovízii.