Perform Europe

Perform Europe

Termín: 08. novembra 2022
Číslo výzvy: CREA-CULT-2022-PERFORM-EU
Krajiny oprávnené podávať žiadosti

Krajiny oprávnené podávať žiadosti

Zoznam krajín, ktoré môžu participovať na rôznych podprogramoch programu Kreatívna Európa sa priebežne mení a aktualizuje v závislosti na platných dokumentoch. Ich presný zoznam nájdete TU

Nové krajiny pristúpili k programu Kreatívna Európa

Nové krajiny pristúpili k programu Kreatívna Európa

Bosna a Hercegovina, Čierna Hora a Macedónska republika podpísali dohody o účasti na programe Európskej únie Kreatívna  Európa.

Kreatívna Európa - podprogram Kultúra

Kreatívna Európa - podprogram Kultúra

Kultúra, podprogram Kreatívnej Európy, podporuje kultúrne a kreatívne organizácie s cieľom pomôcť im pôsobiť medzinárodne a podporovať cezhraničný pohyb kultúrnych diel a mobilitu kultúrnych hráčov.