Kontakt

Korešpondenčná adresa: 

Slovenský filmový ústav
Creative Europe Desk Slovensko
Grösslingová 32 
811 09 Bratislava

Adresa pre osobné stretnutie:

Grösslingová 43 (oproti budove SFÚ)
1. poschodie 
811 09 Bratislava 

MEDIA:

Tel.: +421 2 5263 6935
media@cedslovakia.eu
 
Vladimír Štric
Vedúci kancelárie CED
Tel.: +421 907 702 091
vladimir.stric@cedslovakia.eu
 
Veronika Paštéková
Koordinátorka
veronika.pastekova@cedslovakia.eu

Kultúra

kultura@cedslovakia.eu
 
Zuzana Duchová
Koordinátorka
Tel.: +421 907 467 598 
zuzana.duchova@cedslovakia.eu
 
Natália Derner Urblíková
Koordinátorka
Tel.: +421 917 600 472 
natalia.urblikova@cedslovakia.eu