i-Portunus - tretia výzva

i-Portunus - tretia výzva

Termín podávania žiadostí: 5. september 2019 (14.00 SEČ)

i-Portunus - 2019

i-Portunus - 2019

Podporené projekty SK:

Mária Júdová, vizuálne umenie

Alica Minarová, performatívne umenie 

i-Portunus - druhá výzva

i-Portunus - druhá výzva

Termín podávania žiadostí: 24. jún 2019 (14.00 SEČ)

i-Portunus

i-Portunus

Nový mobilitný program