Discussions toward a more inclusive, connected and sustainable mobility scheme

Discussions toward a more inclusive, connected and sustainable mobility scheme

Online konferencia 9. decembra 2021 – 14:00 – 16:15

výsledky výzvy i-Portunus Houses 2

výsledky výzvy i-Portunus Houses 2

Program na podporu mobility kultúrnych a kreatívnych profesionálov i-Portunus zverejnil výsledky výzvy i-Portunus Houses 2. Podporená bola i žiadosť kultúrneho centra A4 - priestor súčasnej kultúry. Gratulujeme!

i-Portunus Houses, druhé kolo

i-Portunus Houses, druhé kolo

Otvorená výzva s termínom 3. októbra 2021

i-Portunus Houses

i-Portunus Houses

Finančné prostriedky budú poskytnuté jednotlivým umelcom a kultúrnym pracovníkom, ale prostredníctvom hostiteľskej organizácie. Termín predkladania žiadostí 30.6.2021

i-Portunus výsledky 2021

i-Portunus výsledky 2021

Podporené projekty v roku 2021

i-Portunus výzvy 2020-2021

i-Portunus výzvy 2020-2021

Uzávierka 28. februára 2021 a 14. marca 2021 a 15. apríla 2021

https://www.i-portunus.eu/

i-Portunus - tretia výzva

i-Portunus - tretia výzva

Termín podávania žiadostí: 5. september 2019 (14.00 SEČ)

i-Portunus - 2019

i-Portunus - 2019

Podporené projekty SK:

Mária Júdová, vizuálne umenie

Alica Minarová, performatívne umenie