Podprogram Kultúra: najčastejšie otázky

Podprogram Kultúra: najčastejšie otázky

Ako treba správne vyplniť žiadosť?
 
Komu sa posiela žiadosť o grant?