Contact

Creative Europe Desk Slovakia

Address: 
Slovenský filmový ústav (Slovak Film Institute)
Creative Europe Desk Slovensko
Grösslingová 32 
811 09 Bratislava 
 

MEDIA:

Tel.: +421 2 5263 6935
media@cedslovakia.eu
 
Vladimír Štric
Tel.: +421 907 702 091
vladimir.stric@cedslovakia.eu
 
Veronika Paštéková
veronika.pastekova@cedslovakia.eu
 

Culture

kultura@cedslovakia.eu
 
Zuzana Duchová
Tel.: +421 907 467 598 
zuzana.duchova@cedslovakia.eu
 
Natália Derner Urblíková
Tel.: +421 917 600 472 
natalia.urblikova@cedslovakia.eu
Cr