Informačný bulletin kancelárie Creative Europe Desk Slovensko 2020

Informačný bulletin kancelárie Creative Europe Desk Slovensko 2020

Vydali sme Informačný bulletin kancelárie Creative Europe Desk Slovensko 2020, v ktorom nájdete prehľad činností našej kancelárie spolu s podporenými slovenskými projektmi v roku 2019.

Informačný bulletin kancelárie Creative Europe Desk Slovensko 2019

Informačný bulletin kancelárie Creative Europe Desk Slovensko 2019

Vydali sme Informačný bulletin kancelárie Creative Europe Desk Slovensko 2019, v ktorom nájdete prehľad činností našej kancelárie spolu s podporenými slovenskými projektmi v roku 2018.

Informačný bulletin kancelárie Creative Europe Desk Slovensko 2018

Informačný bulletin kancelárie Creative Europe Desk Slovensko 2018

Vydali sme Informačný bulletin kancelárie Creative Europe Desk Slovensko 2018, v ktorom nájdete prehľad činností našej kancelárie spolu s podporenými slovenskými projektmi v roku 2017.

Drama Directory 2015

Drama Directory 2015

Stručný prehľad európskych TV vysielateľov, ich zodpovedných dramaturgov a nákupcov.
 
Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2015

Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2015

Podrobná správa o slovenskom audiovizuálnom priestore za rok 2015 v slovenskom a anglickom jazyku.

Informačný bulletin kancelárie Creative Europe Desk Slovensko

Informačný bulletin kancelárie Creative Europe Desk Slovensko

Vydali sme Informačný bulletin kancelárie Creative Europe Desk Slovensko 2016, v ktorom nájdete prehľad činností našej kancelárie spolu s podpoprenými slovenskými projektmi v roku 2015.

Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2014

Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2014

Podrobná správa o slovenskom audiovizuálnom priestore za rok 2014.

Film Literacy Initiatives

Film Literacy Initiatives

Stručný prehľad európskych iniciatív zameraných za filmové vzdelávanie a gramotnosť.

Drama Directory 2014

Drama Directory 2014

Stručný prehľad európskych TV vysielateľov, ich zodpovedných dramaturgov a nákupcov.

Training & Networks 2014

Training & Networks 2014

Prehľad tréningov programov podporených z Programu MEDIA v roku 2013.