Brožúra Kultúra - úspešné projekty

Brožúra Kultúra - úspešné projekty

Vydali sme tlačenú brožúru, ktorá mapuje projekty so slovenskou účasťou 2014 -2018

Prezentácie zo seminárov 2017

Prezentácie zo seminárov 2017

Prezentácie zo seminárov

Prezentácie zo seminárov 2016

Prezentácie zo seminárov 2016

Prezentácie zo seminárov

Prezentácie zo seminárov 2015

Prezentácie zo seminárov 2015

Prezentácie zo seminárov

Prezentácie - podprogram Kultúra

Prezentácie - podprogram Kultúra

Prezentácie k podprogramu Kultúra

Manuál Ako financovať projekty

Manuál Ako financovať projekty

Materiál pripravili: Natália Urblíková, Svetlana Waradzinová, Zuzana Stranovská, Daria Chriašteľová, Zuzana Duchová, Katarína Bartovičová a Eduard Marček.