Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2014

Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2014

Podrobná správa o slovenskom audiovizuálnom priestore za rok 2014.

Tlačený newsletter 2014

Tlačený newsletter 2014

Informácie o programe Kreatívna Európa a činnosti kancelárie CED

Prezentácie - podprogram Kultúra

Prezentácie - podprogram Kultúra

Prezentácie k podprogramu Kultúra

Film Literacy Initiatives

Film Literacy Initiatives

Stručný prehľad európskych iniciatív zameraných za filmové vzdelávanie a gramotnosť.

Naše články

Naše články

Zoznam textov publikovaných ku kultúrnym témam

Manuál Ako financovať projekty

Manuál Ako financovať projekty

Materiál pripravili: Natália Urblíková, Svetlana Waradzinová, Zuzana Stranovská, Daria Chriašteľová, Zuzana Duchová, Katarína Bartovičová a Eduard Marček.

Drama Directory 2014

Drama Directory 2014

Stručný prehľad európskych TV vysielateľov, ich zodpovedných dramaturgov a nákupcov.

Training & Networks 2014

Training & Networks 2014

Prehľad tréningov programov podporených z Programu MEDIA v roku 2013.

European Film Festivals 2013/2014

European Film Festivals 2013/2014

Prehľad audiovizuálnych festivalov podporených z Programu MEDIA v roku 2013.

Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2013

Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2013

Podrobná správa o slovenskom audiovizuálnom priestore za rok 2013.