Prezentácie zo seminárov 2017

Prezentácie zo seminárov 2017

Prezentácie zo seminárov

Informačný bulletin kancelárie Creative Europe Desk Slovensko 2017

Informačný bulletin kancelárie Creative Europe Desk Slovensko 2017

Vydali sme Informačný bulletin kancelárie Creative Europe Desk Slovensko 2017, v ktorom nájdete prehľad činností našej kancelárie spolu s podporenými slovenskými projektmi v roku 2016.

Drama Directory 2015

Drama Directory 2015

Stručný prehľad európskych TV vysielateľov, ich zodpovedných dramaturgov a nákupcov.
 
Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2015

Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2015

Podrobná správa o slovenskom audiovizuálnom priestore za rok 2015 v slovenskom a anglickom jazyku.

Prezentácie zo seminárov 2016

Prezentácie zo seminárov 2016

Prezentácie zo seminárov

Informačný bulletin kancelárie Creative Europe Desk Slovensko

Informačný bulletin kancelárie Creative Europe Desk Slovensko

Vydali sme Informačný bulletin kancelárie Creative Europe Desk Slovensko 2016, v ktorom nájdete prehľad činností našej kancelárie spolu s podpoprenými slovenskými projektmi v roku 2015.

Prezentácie zo seminárov 2015

Prezentácie zo seminárov 2015

Prezentácie zo seminárov

Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2014

Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2014

Podrobná správa o slovenskom audiovizuálnom priestore za rok 2014.

Tlačený newsletter 2014

Tlačený newsletter 2014

Informácie o programe Kreatívna Európa a činnosti kancelárie CED

Prezentácie - podprogram Kultúra

Prezentácie - podprogram Kultúra

Prezentácie k podprogramu Kultúra