European Film Festivals 2013/2014

European Film Festivals 2013/2014

Prehľad audiovizuálnych festivalov podporených z Programu MEDIA v roku 2013.

Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2013

Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2013

Podrobná správa o slovenskom audiovizuálnom priestore za rok 2013.