Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2013

Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2013

Podrobná správa o slovenskom audiovizuálnom priestore za rok 2013.