VZDELÁVACIE PROGRAMY MIDPOINT 2019

VZDELÁVACIE PROGRAMY MIDPOINT 2019

Medzinárodná vzdelávacia a networkingová platforma MIDPOINT vyhlasuje výzvu na prihlasovanie projektov na svoje programy pre rok 2019. 
Uzávierka prihlášok na všetky 3 programy je 21. septembra 2018.
 
VzdelávaciA platforma pre tímy začínajúcich profesionálov z radov scenáristov, režisérov a producentov zo strednej a východnej Európy, ktorí vyvíjajú svoj prvý alebo druhý film. Deväť projektov celovečerných filmov absolvuje intenzívny program pozostávajúci zo štyroch modulov zameraných na vývoj scenára a možnosti ďalšieho financovania a koprodukcie. Novinkou tohto ročníka je paralelný program pre dramaturgov a finančná cena Development Award v hodnote 10 000 eur.
 
Vývojový program pre TV seriály, vedúci projekty od prvotného nápadu až na samotný televízny trh ( "idea to market"), zacielený na začínajúcich televíznych profesionálov zo strednej a východnej Európy. Zároveň prijíma okrem klasických televíznych seriálov odohrávajúcich sa v niekoľkých sériách tiež mini série a web / digitálne seriály. Novinkou je možnosť účasti individuálnych účastníkov bez projektu - vedúcich dramaturgov.
 
Vzdelávacia platforma zameraná na mladých nádejných filmárov s absolventským alebo prvým profesionálnym krátkym filmom. Vybrané sú štyri tímy scenáristov, režisérov a producentov, prevažne zo strednej a východnej Európy, ktoré sa zúčastnia dvoch intenzívnych rezidenčných workshopov zameraných na písanie scenára a vývoj projektu.

Uzávierka prihlášok na všetky 3 programy je 21. septembra 2018

Kontakt:

Email