Výzva - Projekty spolupráce s krajinami západného Balkánu

Výzva - Projekty spolupráce s krajinami západného Balkánu

Výzva - Projekty spolupráce s krajinami západného Balkánu

Výzva je financovaná nástrojom pre podporu pristupujúcich krajín a zahŕňa nasledujúce krajiny: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Severné Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko, Kosovo 

Termín podávania žiadostí: 28. apríl 2020 

Projekty by mali zahŕňať minimálne 5 inštitúcií z 5 rôznych krajín, z toho po dve partnerské inštitúcie musia byť z krajín EÚ a západného Balkánu. 

viac: https://eacea.ec.europa.eu/sites/ipa/funding/coopwb_en