Výzva: Literárny preklad 2020!

Výzva: Literárny preklad 2020!

Výzva: EACEA-05-2020Support to Literary Translation Projects

Pre vydavateľov na preklad diel krásnej literatúry

Plné znenie v angličtine TU

Deadline: 28. máj 2020