Výsledky výzvy Podpora filmových festivalov

Výsledky výzvy Podpora filmových festivalov

Výsledky výzvy EACEA 26/2019 Podpora filmových festivalov (1. uzávierka 21. 11. 2019) boli zverejnené.