Výsledky výzvy EACEA/17/2017 Podpora filmových festivalov (2. uzávierka)

Výsledky výzvy EACEA/17/2017 Podpora filmových festivalov (2. uzávierka)

Výsledky výzvy EACEA/17/2017 Podpora filmových festivalov (2. uzávierka - 26.4.2018) boli zverejnené na webstránke Agentúry EACEA.