Výsledky výzvy EACEA/16/2015 Podpora filmových festivalov (2. uzávierka)

Výsledky výzvy EACEA/16/2015 Podpora filmových festivalov (2. uzávierka)

Výsledky výzvy EACEA/16/2015 Podpora filmových festivalov (2. uzávierka - 28.4.2016) boli zverejnené na webstránke Agentúry EACEA.