Výsledky - projekty týkajúce sa kultúrneho dedičstva

Výsledky - projekty týkajúce sa kultúrneho dedičstva

Výsledky výzvy EACEA/35 /2017 v rámci programu Kreatívna Európa – Kultúra – Projekty európskej spolupráce týkajúce se Európskeho roku kultúrneho dedičstva 2018.
Z celkového počtu 77 žiadostí bolo vybraných 29 projektov, rozdelených bude 5 milionov Eur! Gratulujeme!

viac info: EACEA