Visions du Réel 2018: Prihlasovanie filmov

Visions du Réel 2018: Prihlasovanie filmov

Výzva na prihlasovanie dokumentárnych projektov na Visions du Réel, Festival international de cinéma Nyon / Medzinárodný festival dokumentárnych filmov, ktorý sa uskutoční od 13. do 21. apríla 2018 vo francúzskom Nyone.

Prihlasovanie filmov

Uzávierky prihlasovania filmov: 
Filmy dokončené do konca septembra 2017:
23. október 2017

Filmy dokončené do konca februára 2017:
3.  január 2018

Kontakt:
Email