Visions du Réel 2016: Prihlasovanie filmov

Visions du Réel 2016: Prihlasovanie filmov

Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Visions du Réel sa uskutoční od 15. do 23. apríla 2016 vo francúzskom Nyone.

Do súťažných sekcií môžete prihlasovať dokumentárne filmy dokončené po septembri 2015 (viac v štatúte festivalu).

Viac informácií o festivale

Uzávierka prihlasovania filmov (filmy dokončené po septembri 2015):
10. január 2016

Kontakt:
Email