Vi är bäst!

Vi är bäst!

VÝZVA: Výberová podpora kinodistribúcie EAC/S22/2013
DÁTUM UZÁVIERKY: 28. február 2014
SPOLOČNOSŤ: Film Europe
PROJEKT: Vi är bäst!
SUMA: 5 300 EUR