Verejne o verejných zdrojoch pre kultúru

Verejne o verejných zdrojoch pre kultúru

Konferencia
 
13. júna 2017, Dvorana VŠMU, Zochova 1, Bratislava
 
Organizátor: Creative Europe Desk Slovensko
 
 
Verejné dotačné schémy fungujú na istých princípoch, ktoré sú určované a vyjednávané v občianskom dialógu, často na základe predchádzajúcich pozitívnych skúseností, vyhodnocované na základe svojich kvalitatívnych aj kvantitatívnych kritérií. Myslíme si, že rôznorodá a zdravá kultúrna produkcia sa nezaobíde bez verejnej podpory - či už finančnej alebo morálnej. Existencia širokej škály umeleckých aktivít je dôležitou súčasťou zdravého fungovania spoločnosti. 
 
Program Kreatívna Európa (2014-2020) je v polovici svojho trvania. Popri jeho zákonitostiach, možnostiach národného kofinancovania nás bude zaujímať tiež širšia téma: podstata a smerovanie verejných dotačných schém na kultúrne projekty a zákonitosti ich zakladania. 
 
9.00 - 10.00 registrácia
 
10.00 - 10.45 Ragnar Siil - Keynote speech
 
11.00 - 12.30 Naštartujeme procesy
Budovanie novej dotačnej schémy, „od nuly“? či so skúsenosťami
 
13.30 - 15.30 Pridám si to k agende
Majú sa kultúrni aktéri angažovať či len robiť kultúru?