TRSTENÁ: Informačný seminár o aktuálnych európskych výzvach 

TRSTENÁ: Informačný seminár o aktuálnych európskych výzvach 

Dátum: 02. august 2018 
Lokalita: Trstená, Sinaj City Hub (Železničiarov 1)
Organizátor: Europe Direct Trstená
Registrovať sa môžete na: https://viac.typeform.com/to/Xxpb1p do 30.7. 2018.
V rámci semináru budú predstavené finančné mechanizmy: Európa pre občanov, Medzinárodný višegrádsky fond a Kreatívna Európa. 
PROGRAM: 
9:30                    začiatok - privitanie
9:45 - 10:30       Európa pre občanov
10:30 - 11:15     Kreatívna Európa
11:15 - 11:45     prestávka
11:45 - 12:30     Medzinárodný višegrádsky fond
12:30 - 14:00     Na čo myslieť pri tvorbe a písaní projektov
14.00                  spoločný záver alebo osobne konzultácie