Torino Film Lab: SeriesLab 2022

Torino Film Lab: SeriesLab 2022

Tréningový program zameraný na vývoj inovatívnych, vysoko-profilových projektov TV seriálov. Je určený pre jednotlivcov alebo tímy scenáristov pracujúcich na nepublikovaných (doteraz nikdy neprezentovaných) projektoch v skorej fáze vývoja.

Zapojte sa do intenzívneho 6-mesačného programu, ktorý pozostáva z rezidenčných workshopov a on-line stretnutí.
TFL sleduje celý proces tvorby konceptu televíznych seriálov a ponúka podporu vysokokvalifikovaných tútorov a dramaturgov príbehu, ktorí pomôžu pri profilovaní diela až po konečnú prezentáciu pred kľúčovými hráčmi medzinárodného televízneho priemyslu.

Termín a miesto
Máj - október 2022, online / Rím (IT) / DE


Uzávierka prihlasovania:
6. január 2022

Viac informácií
Kontakt:
Email