Torino Film Lab: SeriesLab 2019

Torino Film Lab: SeriesLab 2019

Nový tréningový program zameraný na vývoj inovatívnych, vysoko-profilových projektov TV seriálov. Je určený pre jednotlivcov alebo tímy scenáristov pracujúcich na nepublikovaných (doteraz nikdy neprezentovaných) projektoch v skorej fáze vývoja.

Zapojte sa do intenzívneho 6-mesačného programu, ktorý pozostáva z 3 rezidenčných workshopov (december 2018, február 2019 a máj 2019) a 2 on-line stretnutí.
TFL sleduje celý proces tvorby konceptu televíznych seriálov a ponúka podporu vysokokvalifikovaných tútorov a dramaturgov príbehu, ktorí pomôžu pri profilovaní diela až po konečnú prezentáciu pred kľúčovými hráčmi medzinárodného televízneho priemyslu počas European Project and Talent Forum in Lille (Francúzsko).


Uzávierka prihlasovania:
6. júna 2018

Viac informácií
Kontakt:
Email