Torino Film Lab: SeriesLab 2017

Torino Film Lab: SeriesLab 2017

Nový tréningový program zameraný na vývoj inovatívnych, vysoko-profilových projektov TV seriálov. Je určený pre jednotlivcov alebo tímy scenáristov pracujúcich na nepublikovaných (doteraz nikdy neprezentovaných) projektoch v skorej fáze vývoja.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
17. október 2016

Viac informácií

Kontakt:
Email