Torino Film Lab: ScriptLab 2018

Torino Film Lab: ScriptLab 2018

Program sa zameriava na vývoj scenárov hraných filmov v rannom štádiu. Počas 9 mesačného intenzívneho workshopu pod vedením expertov vytvoria účastníci konečnú verziu scenára. 


ScriptLab projects 2018
1. pobytový workshop: 19-25 marec 2018 (TBC, Grécko)
2. pobytový workshop: 23-30 jún 2018 (Brignogan, Francúzsko)
3. pobytový workshop a TFL Meeting Event: November 2018 (Turín, Taliansko)
1. on-line session: apríl-jún 2018
2. on-line session: júl-november 2018

ScriptLab story editing 2018
1. pobytový workshop: 19-25 marec 2018 (TBC, Grécko)
2. pobytový workshop: 23-30 jún 2018 (Brignogan, Francúzsko)
3. pobytový workshop a TFL Meeting Event: November 2018 (Turín, Taliansko)
1. on-line session: apríl-jún 2018
2. on-line session: júl-november 2018
 
Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA.
 
Uzávierka prihlasovania:
1. december 2017
 
Viac informácií
 
Kontakt:
Email