Tlačová konferencia, Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018

Tlačová konferencia, Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018

Milí kolegovia a priatelia,


Srdečne Vás pozývame na tlačovú konferenciu, počas ktorej Vám predstavíme Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018. 

Kedy: pondelok  29. januára 2018 o 11.00
Kde: Európske informačné centrum, Palisády 29, Bratislava

Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Zuzana Ondrejková, národná koordinátorka ERKD 2018, Ministerstvo kultúry SR

Zuzana Duchová, koordinátorka programu Kreatívna Európa

Alexandra Kusá, riaditeľka Slovenskej národnej galérie

Na našej tlačovej konferencii sa dozviete aké aktivity sa počas roka uskutočnia na Slovensku, ale aj to  kto a ako sa môže sa do nich môže zapojiť.  

Na vyhlásení roka 2018 za Európsky rok kultúrneho dedičstva sa spolu na základe návrhu Európskej komisie dohodli členské štáty a Európsky parlament. Hlavným cieľom je zvýšiť povedomie o európskej histórii a hodnotách a posilniť pocit európskej identity.