The Atelier Ludwigsburg-Paris  2018 / 2019

The Atelier Ludwigsburg-Paris 2018 / 2019

Ide o ročný tréningový program pre mladých začínajúcich producentov a distributérov. Prednášať budú profesionáli v obore filmového a mediálneho priemyslu. Výuka sa venuje všetkým fázam výroby filmu od scenára cez vývoj projektu, financovanie, produkciu, postprodukciu, distribúciu a marketing.  Program sa skladá z niekoľkých rezidenčných pobytov na škole La fémis v Paríži a Filmakademie v Ludwigsburgu, participanti sa zúčastnia festivalu v Berlíne, Cannes a Premiers Plan v Angers, stáže v distribučnej firme a na záver vyrobia krátky film v spolupráci s ARTE a SWR. 

Požiadavky na účastníka
- vek do 30 rokov
- absolventi filmových škôl a kurzov
- dobrá znalosť angličtiny
- aspoň základy nemeckého alebo francúzskeho jazyka

Termín a miesto:
Október – december 2018 - 1st Session Filmakademie Baden-Württemberg / študijný výlet do ARTE
Január 2019 - 1st Session La Fémis / študijný výlet do Premiers Plans, Festival v Angers
Február 2019 - Berlín, Berlinale a Londýn / Session v NFTS Londýn
Marec 2019 - 2nd Session - Filmakademie Baden-Württemberg / študijný výlet do Mníchova
Apríl 2019 - Internship s distribučnou spoločnosťou alebo svetovým sales agentom
Máj 2019 - 2nd Session La Fémis / Cannes Festival
Jún – august 2019 -  Produkcia krátkeho filmu v Ludwigsburgu alebo v Paríži

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
31. máj 2018

Viac informácií:
www.atelier-ludwigsburg-paris.com 
www.filmakademie.de
www.femis.fr
Kontakt:
Francúzsko: 
christine.ghazarian@femis.fr
Nemecko: anne_christine.knoth@filmakademie.de