SOURCES2 Script Development Workshops 2018

SOURCES2 Script Development Workshops 2018

Workshopy SOURCES2 sú workshopy zamerané na fázu vývoja scenárov pre jednotlivých scenáristov a tímy scenáristov, producentov alebo režisérov s projektom hraného celovečerného filmu alebo tvorivého dokumentu vo fáze vývoja.
 
SOURCES2 Script Development Workshopy:

1. workshop
12. – 20. Apríl 2018 / Berlín (Nemecko) 

Uzávierka prihlasovania: 
1. december 2017

2. workshop
jún 2018 / FilmCamp (Nórsko)
 
Uzávierka prihlasovania:
2. marec 2018 

Podujatia sú organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA.
 
Viac informácií a prihláška
 
Kontakt: 
Email