SOURCES2 Script Development Workshops 2015

SOURCES2 Script Development Workshops 2015

Workshopy SOURCES2 sú workshopy zamerané na fázu vývoja scenárov pre jednotlivých scenáristov a tímy scenáristov, producentov alebo režisérov s projektom hraného celovečerného
filmu alebo tvorivého dokumentu vo fáze vývoja.

SOURCES2 Script Development Workshopy 2015:
1. workshop
9. – 17. apríl 2015
Gothenburg/Švédsko

Uzávierka prihlasovania:
1. december 2014

2. workshop
jún 2015
FilmCamp/Nórsko

Uzávierka prihlasovania:
1. marec 2015

Podujatia sú organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA.

Viac informácií a prihláška.

Kontakt:
Email